Sensata Products
Brazil/Brasil   Simplified Chinese   Traditional Chinese   Europe   Japan   Malaysia   Korea
Search Sensata:
The World Depends on Sensors and Controls
*
Sensor-NITE 

 

Site Updated July 14, 2014

* * *
Bulgarian Flag

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

K

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Осигуряване на транспорт за служители на “Сензор- Найт Индастриъл” ЕООД”  във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № ESF 2203-01-07006/07.01.2014г.

 

 

 

The World Depends on Sensors and Controls